2016-шы жылы жанұялы болған жұлдыздар! Ақ босаға аттап, қолына ақ құсын қондырғандар кімдер?